Cosmopoli Consultants

 
   

Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski

   
   

   
   

korespondencja: ul. Kazimierzowska 71/75 lok.69, 02-518 Warszawa

   
   

tel. | fax (48) 22 849 0028

   
   
 kontakt: wt.-pt. | 11:00-15:00
   

English Text

  Założona w 1990 r. firma COSMOPOLI CONSULTANTS, jest inżynierskim biurem doradczym. Właścicielem firmy jest Marek Rdułtowski.

Głównym obszarem naszych zainteresowań są międzynarodowe procedury przetargowe i zarządzanie zamierzeniem inwestycyjnym.

Zainteresowania te realizujemy w trzech formach, a mianowicie zajmujemy się:

  • doradztwem inżynierskim: przygotowywanie i organizacja przetargów, sporządzanie studiów wykonalności, zarządzanie przedsięwzięciem;
  • wydawnictwem inżynierskim: przekłady publikacji Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC dotyczące przetargów i kontraktów budowlanych oraz inne publikacje dotyczące dziedzin działalności inżynierskiej, w których prowadzimy doradztwo;
  • inżynierskim kształceniem ustawicznym: prowadzenie, w oparciu o nasze publikacje, specjalistycznych seminariów na tematy związane z dziedzinami działalności inżynierskiej, w których prowadzimy doradztwo.

Firma nasza jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Doradczych EFCA przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców - SIDiR.

Jesteśmy zarejestrowani w PHARE/TACIS - Centralnym Rejestrze Doradców w Brukseli; pod numerem POL - 20364.

   
         

Witryna Cosmopoli

 

Do góry strony

   
         
 

Doradztwo

Wydawnictwo

Szkolenie

 
 

consultants@cosmopoli.pl

publi_fidic@cosmopoli.pl

seminaria@cosmopoli.pl